Fruitoverslag in R'dam wil conflicten beperken

ROTTERDAM, 6 SEPT. De vervoersbonden van FNV en CNV en een aantal fruitoverslagbedrijven in de haven van Rotterdam hebben 'zorgvuldigheidsregels' opgesteld om arbeidsconflicten in de toekomst zoveel mogelijk aan de onderhandelingstafel uit te praten.

Indien de onderhandelingen over een geschil tussen werkgevers en werknemers vastlopen, zal van een onafhankelijke bemiddelaar gebruik worden gemaakt om de problemen op te lossen.

Naast de afspraken over het voorkomen van arbeidsconflicten hebben de werkgevers zich bereid verklaard zich te zullen inspannen voor nieuwe arbeidsplaatsen door het binnenhalen van nieuwe lading. Gisteren werd in de Merwedehaven door bondsbestuurders en havendirecties een handtekening gezet onder de overeenkomst. Bestuurder J. Verroen van de Vervoersbond FNV sprak van “een gedurfde overeenkomst” gezien de vaak slechte verhoudingen in het verleden. De havenwerkgeversvereniging SVZ hield het in een eerste commentaar op “een mijlpaal in de rijke sociale geschiedenis van de haven”.

Het overleg over het akkoord heeft in totaal anderhalf jaar gevergd. Volgens Verroen is het akkoord een teken dat werkgevers en werknemers de weg naar nieuwe omgangsvormen gevonden hebben. “Wij hebben gekozen voor samenwerken en verantwoordelijkheid nemen”, aldus de FNV-bestuurder.

De overslag en verwerking van fruit, fruitsappen en groenten behoort - met belangrijke sectoren als chemie, olie en containeroverslag - tot de hoofdactiviteiten in de Rotterdamse haven. Vorig jaar werd in 'Rotterdam Fruitport' in totaal 900.000 ton fruit en 300.000 ton fruitsappen overgeslagen. Onder meer door nieuwe investeringen ter grootte van enkele honderden miljoenen guldens wil Fruitport deze tonnages de komende jaren verdubbelen.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf van Rotterdam zal zorgen voor bijna vijfhonderdduizend vierkante meter nieuw bedrijfsterrein door het dempen van enkele havenbekkens. De NS zorgen voor goede aansluiting van het gebied op het landelijk spoorwegnet en Rijkswaterstaat zal zich inzetten voor een aanmerkelijke verbetering van de wegverbindingen.