Econosto verwacht hoger jaarresultaat

De technische groothandel Koninklijke Econosto uit Rotterdam (appendages, meet- en regelinstrumenten) heeft over de eerste helft van 1994 een omzet behaald van 150 miljoen gulden tegen 153 miljoen over de eerste helft van het voorgaande jaar. De winst kwam uit op 1,6 miljoen gulden, in de eerste helft van 1993 was dat 2,8 miljoen gulden. De winst per aandeel daalde van 0,54 gulden tot 0,29 gulden. Eind juni had Econosto 664 mensen in dienst tegen 688 een jaar eerder.

Voor geheel 1994 verwacht de directie een groei van omzet en van het netto resultaat. Mede rekening houdend met tegenvallende export van hoog-rendement cv-ketels, wordt een uitkomst verwacht die weliswaar hoger zal zijn dan die over 1993 (2,6 miljoen gulden plus 1 miljoen gulden rechtstreeks in het eigen vermogen), maar vermoedelijk lager dan het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting in dat jaar (5,8 miljoen gulden).