Athlon: belangrijk hogere jaarwinst

Het automobielbedrijf Athlon Groep verwacht op grond van de resultaten uit het eerste halfjaar voor geheel 1994 een winst uit gewone bedrijfsuitoefening die “belangrijk hoger” zal zijn de 14,2 miljoen gulden van verleden jaar. Met deze uitspraak stelt Athlon haar verwachtingen voor dit jaar naar boven bij. In mei was er sprake van een resultaat dat “in lijn” zou zijn met dat van 1993.

De winst is in de eerste zes maanden met een derde gestegen van 7,3 miljoen tot 9,6 miljoen gulden of per gewoon aandeel van 3,75 gulden tot 5 gulden. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening nam met een kwart toe van 10,1 miljoen tot 12,6 miljoen gulden vóór en van 7,3 miljoen tot 8,8 miljoen gulden na belastingen. De omzet was met 287 miljoen gulden nagenoeg onveranderd.

De drie kernactiviteiten (leasing, dealeractiviteiten en schadeherstel) hebben aan de winst bijgedragen. De groei van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening is vooral te danken aan de aanzienlijke winststijging bij het Belgische leasebedrijf en de sterke verbetering van het resultaat bij de schadeherstelbedrijven.

In Nederland tekende zich het eerste herstel op de leasemarkt af, maar de marges bleven onder druk staan ten gevolge van de sterke mededinging. De winst op leasing in Nederland daalde zodoende, maar dank zij de forse toeneming van de uitkomsten in België was het totale resultaat van de lease-activiteiten duidelijk beter dan in het eerste halfjaar van 1993. Over het eerste semester stegen de landelijke autoverkopen 18,5 procent. Dit had samen met de uitwerking van maatregelen tot verbetering van de doelmatigheid een sterke winststijging bij de dealerbedrijven van Athlon tot gevolg. Bij CARe Schadeservice hebben de vorige jaar ten uitvoer gelegde reorganisaties een daling van de kosten met zich meegebracht. De omzet van de keten steeg op eigen kracht 5 procent en als de vorig jaar overgenomen bedrijven worden meegeteld met 14 procent. Door de omzetstijging en de kostendaling leverde schadeherstel voor het eerst een positieve bijdrage aan de groepswinst.