Akkoord over sluiting Scania Meppel

ROTTERDAM, 6 SEPT. De Zweedse vrachtwagenproducent Scania sluit binnen twee jaar de produktievestiging in Meppel. De helft van het personeelsbestand gaat over naar de fabriek in Zwolle. De resterende 200 à 250 werknemers zullen via natuurlijk verloop afvloeien. Er vallen geen gedwongen ontslagen.

Gisteren heeft de directie van Scania Nederland een akkoord bereikt met de vakbonden en de centrale ondernemingsraad over het behoud van ruim tweehonderd arbeidsplaatsen. Een eerder voorstel van de onderneming was door de bij de Industriebond FNV aangesloten Scania-werknemers afgewezen. Over de precieze inhoud van het akkoord willen Scania noch de bonden op dit moment uitspraken doen, omdat een aantal technische details nog moet worden uitgewerkt. Bij Scania Nederland werken op dit moment ongeveer 1850 mensen.

Vorig jaar maakte het Zweedse moederconcern al bekend dat bij Scania Nederland vijf miljoen gulden moest worden bespaard. Omdat door de devaluatie van de Zweedse kroon de produktiekosten in Zweden aanzienlijk lager zijn komen te liggen, besloot de onderneming het lakken en lassen van de cabines uit Nederland weg te halen. De activiteiten op het gebied van de afmontage zullen door de assemblage-fabriek in Zwolle (produktie vorig jaar circa 7500 honderd zware trucks) worden overgenomen.

Volgens een bestuurder van de Industriebond FNV is door het nu bereikte akkoord in ieder geval voor de helft van het aantal werknemers in Meppel de banen veilig gesteld. In ruil daarvoor zijn de bonden en de ondernemingsraad akkoord gegaan met de bezuinigingen van vijf miljoen gulden. “Scania wilde dit bedrag korten op de primaire arbeidsvoorwaarden; wij zijn toen met een voorstel gekomen om het accent te leggen op de secundaire voorstellen. We hebben elkaar ergens in het midden gevonden”, aldus bestuurder E. Stam.

Gisteren is afgeproken dat alle 1850 werknemers van Scania Nederland een bijdrage zullen leveren om aan de voorgenomen besparingen tegemoet te komen. Die bijdrage kan de vorm krijgen van meer flexibiliteit in de werktijden of het terugbrengen van ploegentoeslagen en andere extra's tot het niveau van de CAO's. Ook de kosten van ziekteverzuim moeten worden teruggebracht.

De saneringen bij Scania Nederland vallen samen met een sterke opleving van de markt. Om die reden maakte de onderneming begin dit jaar nog bekend dat er (tijdelijk) 200 nieuwe produktiemedewerkers moesten worden aangenomen.