Actie voor Rwanda

DEN HAAG, 6 SEPT. De Nationale Rwanda Actie heeft 71,2 miljoen gulden opgebracht. Daarmee is de actie de op één na succesvolste inzameling in Nederland geworden. Bij de actie Eén voor Afrika in 1983 werd 97 miljoen gulden ingezameld. Het gironummer 555 blijft nog enkele weken open, maar de bedragen die nu nog op dat nummer binnenkomen zijn zo gering dat de samenwerkende hulporganisaties gisteren al een eindopbrengst wilden geven.