Vleesverwerkers gaan samen op aandrang ING

ROTTERDAM, 5 SEPT. De kalfsvleesverwerkende onderneming Van Drie in Mijdrecht (omzet 800 miljoen gulden) heeft het slachterijbedrijf Ekro Navobi (omzet 700 miljoen) in Apeldoorn overgenomen.

Directeur R. van Drie heeft vanmorgen bevestigd dat ING Bank, de huisbankier van beide vleesverwerkers, de overname sterk heeft gestimuleerd. De beide verliesgevende bedrijven hopen na de overname weer winst te kunnen maken in het volgende jaar, onder meer door een drastische reorganisatie.

De nieuwe combinatie krijgt een omzet van 1,5 miljard gulden en wordt in de kalfsvleesverwerking marktleider in Nederland met een aandeel van 60 tot 65 procent. Op de Europese kalfsvleesmarkt krijgt de nieuwe combinatie, die onder meer naar Italië en België exporteert, een aandeel van een kleine 15 procent.

Ekro maakt al enkele jaren verlies en Van Drie is dit jaar in de rode cijfers gekomen door het te grote aanbod van kalfsvlees. Op de Europese markt voor kalfsvleesverwerking heerst een overcapaciteit van 10 tot 15 procent, waardoor de prijzen sterk onder druk staan. Ekro heeft volgens directeur Huizinga bovendien last van een investering van enkele honderden miljoenen guldens in een nieuwe slachterij voor kalveren. “Dat is gebeurd in een neergaande markt waardoor de resultaten onder druk zijn gekomen en de vermogenpositie is uitgehold”, zegt Huizinga.

Niet bekend

Van Drie verwacht dat na de fusie arbeidsplaatsen zullen vervallen in het nieuw te vormen bedrijf, maar het aantal is volgens hem nog deel van het onderzoek dat nu gaat beginnen: “Er is zeker een aantal dubbelfuncties aan te wijzen, waardoor al enkele banen sneuvelen. Hoeveel nog meer, moet blijken. Als 10 procent van het totaal nodig is om te overleven, wordt het 10 procent; als 15 procent nodig is, wordt het 15 procent.” Bij Ekro werken 350 mensen, bij de bedrijven van Van Drie een onbekend aantal. De 'warme sanering' heeft tot gevolg dat in elk geval de capaciteit wordt verminderd.

Van Drie in Mijdrecht mest en slacht kalveren, die door Van Drie-dochters elders in het land wordt verwerkt tot eindprodukten als kalfslapjes en kalfsworst. Onlangs heeft Van Drie, dat op overnamepad is, het vleesverwerkingsbedrijf De Boer overgenomen. Ekro Navobi is een van de grootste slachterijen van Nederland.