Socialisten Japan zweren pacifisme af

TOKIO, 5 SEPT. De Japanse socialistische partij heeft zaterdag haar tientallen jaren oude pacifistische politiek en daarmee haar rol als nationaal geweten formeel afgezworen in een verdere toenadering tot haar conservatieve coalitiepartner.

esluit vormde een grote overwinning voor de socialistische premier, Tomiichi Murayama, die zich inspant zijn positie te bestendigen. Sinds hij op 29 juni aan de macht kwam hadden Murayama en de partijtop al de socialistische stelling laten vallen dat de Japanse strijdkrachten ongrondwettig zijn. Bovendien hadden zij beloofd de Japans-Amerikaanse militaire alliantie in ere te houden, waartegen de socialisten zich altijd fel verzetten. Bijna tweederde deel van de 384 afgevaardigden naar een speciale partijconventie schaarde zich achter Murayama, die een stabiele regering samen met de historische vijand, de Liberaal-Democratische Partij, verdedigde als nationaal belang. (Reuter, AP)