Rodamco Retail ziet waarde stijgen

Rodamco Retail Nederland, een onroerend-goedfonds van de Robeco Groep dat belegt in Nederlandse winkelpanden, heeft over de eerste zes maanden van het op 1 maart begonnen boekjaar 1994/1995 een winst geboekt van 21,8 miljoen gulden. Per aandeel bedraagt de winst 3,02 gulden. Per eind augustus werd de intrinsieke waarde per aandeel berekend op 97,65 gulden, een stijging van 5,7 procent ten opzichte van het begin van de verslagperiode. Het eigen vermogen bedroeg op 31 augustus 705 miljoen gulden, waarvan 465 miljoen gulden was belegd in ontroerend goed, zodat 240 miljoen beschikbaar is voor additionele investeringen. Wanneer het in de emissieopbrengst van mei vervatte winstbestanddeel van 4,3 miljoen gulden buiten beschouwing wordt gelaten, komt de winst over de eerste helft van het boekjaar uit op 17,5 miljoen gulden.