Rijksmonument als ambtswoning Peper

ROTTERDAM, 5 SEPT. Burgemeester A. Peper van Rotterdam krijgt een nieuwe ambtswoning aan het Museumpark. De gemeente heeft de onderhandelingen over de aankoop van een pand van de architecten J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt uit 1931, een witte villa de stijl van het Nieuwe Bouwen, bijna afgerond.

De villa, een Rijksmonument, waar tot voor kort een bureau voor bouwmanagement was gevestigd, staat leeg. De gemeente zal er naar schatting 1,3 miljoen voor betalen. In 1984, toen het bureau de villa aankocht, was het vierhondderduizend gulden waard.

Peper verblijft in het huis van zijn levenspartner N. Kroes in Wassenaar. Zijn oude flat aan het Weena houdt hij pro-forma aan, omdat een burgemeester binnen zijn gemeente moet wonen. Deze situatie is voor de gemeenteraad niet bevredigend, de aankoop van de ambtswoning ondervindt daarom ruime steun. Het college van B en W en de gemeenteraad moet de transactie goedkeuren. Ook moet er een budget worden vrijgemaakt voor de verbouwing van het pand tot ambtswoning.

Peper en Kroes, die al langer op zoek waren naar representatieve woonruimte binnen Rotterdam, huren het pand van de gemeente. Naast ambtswoning zal de villa een “bescheiden representatieve functie” krijgen en zullen “hoge gasten van het gemeentebestuur” er overnachten, zo maakte Rotterdam vandaag bekend. De regeling blijft geldig tot 1997, als de gemeente Rotterdam wordt opgeheven in het kader van de vorming van de stadsprovincie Rotterdam/Rijnmond. Daarna zal het pand een andere publieke bestemming krijgen. Mocht Peper commissaris van de koningin van de nieuwe stadsprovincie worden dan kan hij mogelijk langer in de villa blijven.