Paspoortzwendelaar succesvol door slordige gemeenteambtenaren

DEN HAAG, 5 SEPT. Een 23-jarige man uit Amstelveen heeft bij een aantal gemeentehuizen onder valse voorwendselen paspoorten weten te krijgen. Met dezepaspoorten op naam van tientallen nietsvermoedende mensen wist hij vervolgens bij verscheidene banken voor miljoenen guldens kredieten te krijgen. De man werd vrijdag aangehouden.

De Amstelvener deed zich voor als enquêteur van het NIPO en verzamelde op die manier van mensen uit het hele land persoonlijke gegevens. Met die gegevens stapte hij naar gemeentehuizen. Hij zei dat hij zijn paspoort kwijt was en vroeg om een nieuw exemplaar. Dat kreeg hij, voorzien van zijn eigen pasfoto en de gegevens van de “geënquêteerden”. Op vertoon van deze paspoorten en gefingeerde loonstroken wist hij bij de banken aanzienlijke persoonlijke leningen te krijgen zogenaamd voor woningverbetering. De Centrale Recherche Informatiedienst (CRI), die het onderzoek van de politie coördineert, bevestigt dat de Amstelvener op deze wijze optrad.

Het ministerie van binnenlandse zaken heeft alle 636 gemeenten in het land nogmaals een brief van 16 juli 1993 onder de aandacht gebracht. Daarin staat welke handelingen een baliemedewerker moet verrichten wanneer iemand een nieuw paspoort wil aanvragen en het oude document niet kan overleggen. Zo dient, wanneer iemand zijn identiteit niet kan aantonen, de vorige aanvraag door de gemeente te worden opgevraagd. Dat is in onderhavige gevallen niet gebeurd.

Volgens de woordvoerder van binnenlandse zaken toont deze oplichtingszaak eens te meer aan dat ambtenaren zich aan de richtlijnen van het ministerie moeten houden. “Het kan niet de bedoeling zijn dat iemand zo maar een nieuw paspoort krijgt”, aldus de woordvoerder.

De zaak kwam aan het licht, toen de “geënquêteerden” van hun bank aanmaningen kregen om hun lening af te lossen. De banken kregen in de gaten dat ze waren opgelicht toen ze zagen dat de pasfoto niet van hun cliënten was.