Leger Jemen komt in Aden in actie tegen extremisten

SANA'A, 5 SEPT. In de Zuidjemenitische stad Aden zijn de afgelopen paar dagen tientallen mensen gedood bij botsingen tussen moslim-fundamentalisten enerzijds en door gewapende inwoners gesteunde regeringsmilitairen anderzijds. Volgens bronnen in veiligheidskringen zijn 33 mensen gedood, van wie 20 zaterdag, toen het leger in actie kwam tegen met bazooka's en automatische wapens uitgeruste moslim-fundamentalisten, zogeheten salafi's.

De salafi's - 'zij die willen terugkeren naar het pad van de voorouders' - spannen zich in Aden met geweld tot hun ideeën te bekeren sinds de havenstad op 7 juli na een opstand van de vroeger regerende socialisten in handen van de conservatieve regering in Sana'a viel. De salafi's rukten vrijdag vanuit de omringende bergen naar Aden op, en maakten met bulldozers mausoleums van heiligen van de soefi-sekte met de grond gelijk, onder de leus 'Nee tegen het communisme, nee tegen het soefisme'. De soefi's, sunnieten, worden door de fundamentalisten als ketters beschouwd. De verering van de heiligen zien zij als afgoderij, streng verboden in de islam.

Toen zaterdag het leger met veel machtsvertoon ingreep, openden de salafi's het vuur. De strijd, waarbij gewapende burgers zich aan de zijde van het leger schaarden, duurde de hele dag, maar uiteindelijk sloegen de fundamentalisten op de vlucht, achtervolgd door regeringstroepen die tanks inzetten om te verhinderen dat versterkingen vanuit de bergen de salafi's te hulp zouden komen. Gisteren leek de toestand zich langzamerhand te normaliseren.

Volgens diplomaten kan de vastbesloten interventie van de regering haar imago verbeteren onder de bevolking van het altijd relatief liberale Aden, die uiterst wantrouwend staan tegenover de conservatieve, noordelijke autoriteiten. Veel zuiderlingen, opgegroeid onder een seculier, socialistisch bewind, vreesden dat de fundamentalisten, afgelopen voorjaar bondgenoten van de noordelijke troepen tegen de socialistische opstand, vanuit Sana'a de vrije hand kregen om Aden naar hun inzicht te hervormen. Die vrees werd gevoed door de activiteit van de salafi's van de laatste maanden, die ongesluierde vrouwen lastig vielen, de lokale bierbrouwerij verwoestten en zich aan andere daden van religieuze intolerantie schuldig maakten. (Reuter, AP)