Joodse slachtoffers

Joods Nederland heeft geschokt gereageerd op het bericht dat op bevel van de Marokkaanse overheid is overgegaan tot begraven op een Islamitische begraafplaats van de slachtoffers van de vliegramp van 21 augustus, zonder dat er ernstig gepoogd is de stoffelijke resten van de vier Nederlands-joodse slachtoffers te identificeren.

Een Nederlands identificatieteam, dat toch al op 22 augustus in Rabat aanwezig had kunnen zijn werd onderzoek aldaar onmogelijk gemaakt. Blijkbaar is in Marokko, maar ook in ambtelijke kringen bij Buitenlandse Zaken onvoldoende bekend met welke gevoelens van piëteit en bijzondere zorg het Jodendom zijn doden omgeeft. Een wel heel kwalijke start van deze paarse minister van Buitenlandse Zaken.

    • M.S.R. Nihom