Brinkman

In het bericht 'Brinkman verhuist naar kamer fractie-jongste' (NRC Handelsblad, 31 augustus) wordt melding gemaakt van een redactioneel commentaar in CDActueel op het aftreden van Brinkman als fractievoorzitter. Omdat slechts een enkele zin wordt weergegeven zou de indruk kunnen ontstaan dat de redactie van CDActueel de scheidende fractievoorzitter niet goed gezind zou zijn. De context is echter een andere, namelijk: het is tragisch dat Elco Brinkman, met zijn grote verdiensten, ook jegens het CDA, dit lot treft. Hij heeft fouten gemaakt, maar dat kan van velen in het CDA worden gezegd. En: zou het niet beter zijn geweest, ook voor Brinkman, als hij zelf op een vroeger tijdstip tot aftreden zou hebben besloten? Dan zou hem de lijdensweg van de afgelopen maanden zijn bespaard. Dat was de teneur van het commentaar.

    • E.J. Mathies