Boutros pleit in Kairo voor tolerantie

KAIRO, 5 SEPT. Bij de opening van de Wereldbevolkingsconferentie heeft VN-secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali vanmorgen gewaarschuwd tegen een gevecht over woorden dat de besprekingen over de toekomst van de mensheid zou verstoren.

“We moeten ons niet laten vangen in absurde en ouderwetse meningsverschillen over woorden”, zei Boutros-Ghali. Hij pleitte voor tolerantie en riep de meer dan drieduizend afgevaardigden op elkaars meningen te respecteren, zonder dat dit overigens tot vage teksten en halve maatregelen leidt. “Maar”, zo voegde de VN-chef eraan toe, “een dergelijke tolerantie moet ook wederzijds zijn, want we kunnen niet toestaan dat een bepaald filosofisch, moreel of geestelijk geloof zijn stempel zet op de hele internationale gemeenschap of de voortgang van de mensheid blokkeert.”

Boutros' opmerkingen leken gericht te zijn tegen het Vaticaan en moslim-fundamentalisten, die fel hebben uitgehaald naar het ontwerp-slotdocument van de conferentie en beweren dat het een vrijbrief is voor abortus, prostitutie en overspel, en dat de tekst het ouderlijk gezag ondermijnt.

De Amerikaanse vice-president, Al Gore, erkende in zijn toespraak vanmorgen dat de controverse over abortus een wig tussen het Vaticaan en de regering-Clinton heeft gedreven. Deze kwestie “zal zeer moeilijk kunnen worden opgelost”, aldus Gore.

Aan de vooravond van de conferentie zei de Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken voor mondiale aangelegenheden, Timothy Wirth, gisteren dat een compromis over abortus en gezinsplanning “zeer dichtbij” leek. “De Europese Unie is met een ontwerp-tekst gekomen die er als compromis volgens ons zeer veelbelovend uitziet. (...) En ik hoop dat andere landen er heel goed naar willen kijken”, aldus Wirth. De landen van de Europese Unie zouden verwijzingen naar abortus uit het tekstgedeelte over gezinsplanning willen halen en het onderwerp onderbrengen in de paragrafen over gezondheid.