Amsterdams Kabinet

De door mij om zijn scherpzinnigheid gewaardeerde J.L. Heldring laat wel erg regelmatig zijn afkeer blijken van de Amsterdamse grachtengordel (NRC Handelsblad, 30 augustus). Alle, dikwijls terechte, kritiek op Amsterdam ten spijt, kan ik na zestien jaar grachtengordel slechts vaststellen dat Amsterdam, zij het getooid met menig provinciaals randje, keer op keer verrassend wereldse kanten laat zien, en dàt in beide betekenissen van het woord. Heldring zou er eens wat meer moeten vertoeven!

Overigens zullen veel Amsterdammers, onder wie ondergetekende, het eens zijn met Heldrings opmerkingen over de politiecommissaris en de ex-burgemeester van deze stad die zich menigmaal nogal ego-gedreven en uitgekookt betoonden en daarmee on-Amsterdams en on-werelds.

    • D.V. van den Wall Bake