Alternatieve plannen hoger onderwijs

ROTTERDAM, 5 SEPT. De universiteiten gaan alternatieven ontwikkelen voor de plannen die het kabinet heeft met het hoger onderwijs. Daarbij blijft de bezuiniging van 1,7 miljard buiten beschouwing. De voorzitters van de colleges van bestuur hebben dit vrijdag afgesproken. Onder de paraplu van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) zal een werkgroep zich buigen over de vraag waar het met het wetenschappelijk onderwijs heen moet. Al voor de plannen van het kabinet Kok waren er binnen de VSNU afspraken gemaakt om te komen tot beter ingericht hoger onderwijs, aldus VSNU-voorzitter W. van Lieshout. De universiteiten hebben zich bereid verklaard studenten vaker een zogenoemd bindend studieadvies op te leggen.