Zojuist verschenen; vertaald

Peter Singer: Dierenbevrijding

381 blz., De Geus, vert. Linda Knopper (Animal Liberation 1975), herziene uitgave in 1990, ƒ 49,50

Een al bijna klassiek boek over de tirannie van mensen over dieren. Singer, hoogleraar moraalfilosofie in Melbourne, beschrijft de gang van zaken in de moderne bio-industrie en in laboratoria waar met dieren wordt geëxperimenteerd. Dierenbevrijding is mensenbevrijding, aldus Singer, die tevens een pleidooi houdt voor vegetarisme. Met Singers scherpzinnige redeneringen over de rechten van organismen die niet tot de menselijke soort behoren, kan de natuurbeschermer zijn voordeel doen, aldus Lucas Reijnders, die een inleidend voorwoord schreef.