Zojuist verschenen; herdruk

Marijke van der Wal (i.s.m. Cor van Bree): Geschiedenis van het Nederlands

494 blz., Het Spectrum, ƒ 27,50

Tweede druk van dit overzicht van de historische ontwikkeling van onze taal. De weg voert van de oudst bewaarde Germaanse taal via het Gotisch naar het Middelnederlands en tenslotte naar de tegenwoordige schrijf- en spreektaal. Veel over taalverandering, het ontstaan van een standaardtaal, taalnormen en de sociale en regionale variaties. Met kaartjes die de verschuivingen der taalgrenzen laten zien.