Zojuist verschenen

H.J. de Winde, J.G. Vader, A. Kal: Bressiaanse vissers

296 blz., geïll., Pirola, ƒ 57,50

Geschiedenis van de Breskense visserij, in woord en beeld. Veel aardige foto's, zoals van Dirk v.d. Broecke, die met de BR-14 in 1910 samen met zijn opa en vader de opvarenden van een Belgisch jacht wist te redden. Of van de eerste potvis die in Breskens werd aangevoerd in 1937, door de BR-6. Maar vooral veel afbeeldingen van de vloot, met bijzonderheden over de schepen, hun avonturen en eigenaren. Het boek begint met een korte geschiedenis van Breskens als vissershaven.