Zojuist verschenen

Huub Evers: Media-ethiek. Morele dilemma's in journalistiek, voorlichting en reclame

195 blz., Wolters-Noordhoff, ƒ 39,50

Huub Evers doceert ethiek aan de Academie voor Journalistiek en Voorlichting van de Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg en dit bundeltje bestaat voor een groot deel uit colleges die hij aan leerlingen van deze instelling gaf. Hij schrijft over zaken als media-ethiek, undercover-journalistiek, de media en extreem rechts, enz.