Zojuist verschenen

M. Huig en D.F. Lunsingh Scheurleer jr, samenstelling: De Middeleeuwen

400 blz., geïll., Het Spectrum (Aula), ƒ 49,90

In dit nuttige naslagwerk zijn de Middeleeuwen (van ruwweg 600 tot 1400) onderverdeeld in kleinere eenheden, waarin de politiek, de kerkgeschiedenis, het intellectuele leven, de literatuur en de kunstgeschiedenis afzonderlijk worden beschreven. Ook aan economie, wetenschap en de ontwikkeling van de techniek wordt aandacht besteed. Enkele 'grote namen' en gebeurtenissen krijgen een aparte behandeling. De illustraties (schilderijen, plattegronden van kathedralen, en kaartjes) zijn gedeeltelijk in kleur.