Winstdelingen minder belast; Spaarregeling onvoordeliger voor werkgever

DEN HAAG, 3 SEPT. Het fiscale voordeel dat werkgevers hebben van spaarregelingen voor hun werknemers wordt volgend jaar met de helft beperkt. Voor werknemers verandert er niets.

Dat zei minister-president Kok gisteren na afloop van de wekelijkse ministerraad.

Sinds 1 januari van dit jaar zijn de spaarregelingen voor werknemers verruimd. Deze fiscaal gunstige regelingen zijn zo populair dat de overheid volgend jaar 400 miljoen gulden aan inkomsten zou derven. Door het belastingvoordeel voor bedrijven te beperken, probeert het kabinet dit op te vangen.

Voor werknemers verandert de regeling niet. Zij kunnen ook volgend jaar maximaal 1540 gulden per jaar sparen waarover ze na vier jaar vrijelijk kunnen beschikken. Het fiscale voordeel dat werkgevers bij de regeling hebben, wordt echter met de helft teruggebracht. Van elke gespaarde gulden heeft de werkgever een fiscaal en premievoordeel van 20 cent, omdat er geen belastingen en sociale premies over hoeft te worden betaald. Dit wordt beperkt tot 10 cent. Bij de onderhandelingen over het regeerakkoord hadden PvdA, VVD en D66 hierover al overeenstemming bereikt.

Het kabinet heeft gisteren, na protesten van werkgeversorganisaties, besloten de pijn voor de bedrijven enigszins te verzachten. Zij hoeven minder belasting te betalen over winstdelingsuitkeringen. De heffing van 35 procent wordt verlaagd naar 20 procent. Daarmee wil het kabinet het gebruik van winstdelingsrelingen aanmoedigen.

De spaarregelingen hebben dit jaar bijgedragen aan een matiging van de looneisen. Volgens premier Kok heeft het kabinet daarom besloten de werknemers te ontzien. Bij de komende CAO-onderhandelingen zouden de vakbonden anders proberen het gederfde voordeel via hogere looneisen terug te halen. Dat brengt het streven van het kabinet om de lonen te matigen in gevaar, aldus Kok. De hogere winsten van bedrijven maken het daarentegen voor werkgevers gemakkelijker wat meer te gaan betalen voor spaarloonregelingen, zei Kok gistermiddag.

Het VNO, de grootste werkgeversorganisatie, wijst de maatregelen, die een onderdeel zijn van de Miljoenennota 1995, van de hand. Een woordvoerder zegt dat de lasten voor het bedrijfsleven, ondanks de laatste concessie van het kabinet, toch worden verhoogd. Ook wijst hij op het onvoorspelbare gedrag van de overheid. De spaarloonregeling is sinds 1 januari van dit jaar verruimd. Een van de indieners van het wetsvoorstel, het Tweede-Kamerlid W. Vermeend (PvdA), gaat nu als staatssecretaris voor financiën een deel van het fiscale voordeel voor werkgevers weer terugdraaien, constateert het VNO.

Het ministerie van financiën verwachtte dat ongeveer 1,5 miljoen werknemers gebruik zouden maken van de spaarloonregeling. In dat geval zou de overheid geen inkomsten derven. Maar volgens het Centraal Planbureau doen volgend jaar 2 miljoen werknemers mee aan de regeling, waardoor de overheid 400 miljoen gulden zou mislopen.