Werksubsidie voor zo'n 300 chemici

ROTTERDAM, 3 SEPT. Het ministerie van economische zaken heeft één miljoen gulden uitgetrokken voor een initiatief om twee- tot driehonderd tijdelijke banen te creëren voor werkzoekende chemici die net hun universitaire studie hebben afgerond.

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) en de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), initiatiefnemers van het werkproject, willen hiermee voorkomen dat jonge, hoog opgeleide chemici voor de chemische industrie verloren gaan en dat zo de concurrentiepositie van Nederland verzwakt.

Naar schatting staan momenteel 750 net afgestudeerde chemici in de rij voor één van de vijfduizend banen in de chemische sector. De toekomst voor deze jonge chemici is desalniettemin rooskleurig, zo zegt drs. P.F. Noordervliet, algemeen-directeur van de VNCI. “Als ik kijk naar het aantal studenten dat de komende jaren van school komt en naar de verwachte vraag van het bedrijfsleven, is het aannemelijk dat in Nederland al voor 1997 een structureel tekort aan chemici ontstaat.”