'Vertrek VN uit Bosnië mogelijk'

DEN HAAG, 3 SEPT. Het vertrek van de VN-vredesmacht (Unprofor) uit Bosnië is volgens de Nederlandse brigade-generaal A. van Baal niet uitgesloten als het wapenembargo tegen de moslims wordt opgeheven. Unprofor houdt met “alle mogelijkheden rekening” en heeft concrete plannen uitgewerkt voor een terugtrekking. Van Baal keerde gisteren terug uit Bosnië, waar hij het afgelopen half jaar als rechterhand optrad van Unprofor-bevelhebber Rose. Hij wordt opgevolgd door brigade-generaal Brinkman. De politieke leiding van Defensie wil de militaire aanwezigheid in voormalig Joegoslavië handhaven zolang de VN daar nuttig werk kan doen. Op dit moment bezoekt luitenant-generaal H. van den Breemen Bosnië. Minister Voorhoeve (defensie) zal volgend weekend ook een bezoek brengen aan de Nederlandse VN-troepen.