Ramsj

Heidi Dahles: Mannen in het groen

Paperback, SUN 1990, van ƒ 39,50 voor ƒ 14,90. De Slegte.

Eerste omvangrijke studie over Nederlandse jagers. Dat zijn er ruim 30.000: aristocraten, dorpsnotabelen, boerjagers, stropers en jachtopzieners. Dahles is antropologe, nam deel aan de jacht en beschrijft o.a. de 'zelfopvattingen' van de jagers, het beeld van de buitenwacht, de verschillende jachtpraktijken en de diverse jagersorganisaties. Met beknopt glossarium.

    • Ewoud Sanders