Ramsj

B. Geremek: Het kainsteken

Paperback, Anthos 1992, van ƒ 69,50 voor ƒ 24,50. De Slegte.

Studie over het beeld van de armen in de Europese literatuur van de 15de tot de 17de eeuw. Aanvankelijk was dit beeld zowel positief als negatief: een en ander hing af van de positie van de schrijver. Maar in de vroege Moderne Tijd overheerst de negatieve beeldvorming. Volgens Geremek hangt dit nauw samen met de Reformatie en de Contra-Reformatie. Gebaseerd op Engelse, Franse, Spaanse en Poolse literatuur.

    • Ewoud Sanders