Personalia

Oud-minister van sociale zaken J. Boersma volgt per 1 januari 1995 F. Kruse, voormalig directeur-generaal op het ministerie van sociale zaken, op als voorzitter van het Regionaal bestuur van de arbeidsvoorziening in Midden-Brabant. Boersma was van 1964 tot 1971 lid van de Tweede Kamer voor de ARP en vervolgens van juli 1971 tot december 1977 minister in de kabinetten Biesheuvel en Den Uyl.