Nederland steeds dichter bevolkt

DEN HAAG, 3 SEPT. De komende veertig jaar neemt de Nederlandse bevolking toe van 450 tot 520 inwoners per vierkante kilometer. Rond het jaar 2030 wonen er 17,7 miljoen mensen in Nederland, ruim twee miljoen meer dan nu (15,4 miljoen). Daarmee blijft Nederland het dichtstbevolkte land van Europa.

Dat blijkt uit het rapport Bevolking en huishoudens nu en in de toekomst, dat gisteren door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is gepubliceerd.

Nederland wordt niet alleen voller doordat de bevolking groeit. Volgens het CBS is zeker zo belangrijk dat het aantal mensen dat alleen woont stijgt. Hierdoor neemt de gemiddelde woonruimte die per persoon in beslag genomen wordt toe. Twee mensen die alleen wonen, nemen in het algemeen meer ruimte in beslag dan twee mensen die samen een huishouden vormen. Het aantal huishoudens zal tot 2010 met een miljoen toenemen; zeventig procent van die toename komt voor rekening van eenpersoonshuishoudens.

De bevolkingsdichtheid in Nederland is ruim tien keer zo hoog als het gemiddelde in de wereld. Afgezien van een aantal ministaatjes neemt Nederland op de wereldranglijst van dichtbevolkte landen de derde plaats in na Bangladesh en Taiwan.

De bevolking van Nederland groeit sterker dan in de meeste andere Europese landen. Dit komt volgens het CBS doordat in Nederland de immigratie relatief hoog is en er relatief veel kinderen worden geboren. De oorzaak daarvan zijn de hoge geboortecijfers in de jaren vijftig en zestig; de generatie die toen werd geboren, krijgt nu zelf kinderen. Kort na de eeuwwisseling zal het aantal geboorten gaan teruglopen, voorspelt het CBS, omdat dan de kleine generatie die tussen 1975 en 1985 is geboren, kinderen krijgt.

In vergelijking met andere Westeuropese landen is de Nederlandse bevolking jong. Dertien procent van de bevolking is 65 jaar of ouder. In België en Duitsland is dat vijftien procent.

Na 2010 zal het percentage 65-plussers sterk toenemen. Omstreeks 2040 zal 23 procent van de bevolking 65 jaar of ouder zijn.

Aan de ontgroening van de bevolking is een einde gekomen. Het percentage jongeren (24 procent tegenover 35 procent in 1970) zal de komende jaren niet veel veranderen.