Kabinet en vervoerders oneens over Eurovignet

ROTTERDAM, 2 SEPT. Het kabinet heeft gisteren besloten dat op korte termijn een Eurovignet voor het wegvervoer wordt ingevoerd. Dat is een vorm van belasting voor zware vrachtwagens waarover de Beneluxlanden, Denemarken en Duitsland eerder dit jaar een afspraak hebben gemaakt.

De belasting maakt deel uit van de fiscale harmonisatie van het wegvervoer in de Europese Unie. De opbrengst van de maatregel wordt geschat op 260 miljoen gulden per jaar. De invoering van het Eurovignet is afhankelijk van de datum waarop met name Duitsland de belasting invoert.

Het Eurovignet geldt voor vrachtwagens met een lading van 12 ton of meer. Nederlandse transporteurs moeten de belasting per jaar betalen. Buitenlandse vervoerders die van de Nederlandse wegen gebruik maken betalen per dag, per week of per maand. De hoogte van de belasting hangt af van het aantal assen van de wagen. Voor een vrachtwagen met drie assen of minder is per jaar 1650 gulden verschuldigd. Voor een wagen met vier assen of meer is dit bedrag 2750 gulden. Voor buitenlandse vrachtwagens zijn de tarieven 165 gulden (drie assen) of 275 gulden (vier assen) per maand, ofwel 44 gulden of 72,50 gulden per week.

Nederland laat het moment van ingaan van de belasting afhangen van de datum die Duitsland zal hanteren om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Een deel van de opbrengst van 260 miljoen gulden per jaar gaat terug naar het wegvervoer ter compensatie, zoals vorig jaar al is geregeld. De rest wordt besteed aan speciale projecten op het gebied van de infrastructuur.

De verladersorganisatie EVO en Koninklijk Nederlands Vervoer (transporteurs) vinden dit onacceptabel. Zij hebben in een reactie gezegd dat de 260 miljoen gulden die met het Eurovignet zijn gemoeid volledig moeten worden gecompenseerd door lastenverlichtingen voor het wegvervoer. De EVO verwijst in dat verband naar het regeerakkoord, dat pleit voor verdere lastenverlichting. KNV wil compensatie via de motorrijtuigenbelasting. Als dat niet kan moeten volgens de organisatie de sociale lasten van de werknemers in het wegvervoer worden verlaagd.