Geen premies op banen voor werklozen

DEN HAAG, 3 sept. De regeling waarbij werkgevers die een werkloze in dienst nemen geen premies hoeven af te dragen wordt verruimd. De ministerraad is gisteren akkoord gegaan met een voorstel hierover van minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid).

Het gaat hier om een verruiming van de zogenoemde wet Vermeend-Moor, waartoe het vorige kabinet in principe al had besloten. Werkgevers kunnen in de toekomst al premievrijstelling krijgen als ze iemand in dienst nemen die tussen een half jaar en een heel jaar werkloos is en voor wie het arbeidsbureau loonkostensubsidie verstrekt. Nemen ze iemand aan die langer werkloos is, dan kunnen ze de premievrijstelling ook krijgen als het arbeidsbureau geen loonkostensubsidie geeft. Een dienstverband met een werkloze die langer dan twee jaar werkloos is geweest, levert de werkgevers een premievrijstelling van vier jaar op.

Volgens het ministerie van sociale zaken zullen jaarlijks 10.000 werklozen extra aan het werk kunnen komen dank zij de gewijzigde regeling.