Dijkstal leidt studie wijziging van kiesstelsel

DEN HAAG, 3 SEPT. Minister Dijkstal (binnenlandse zaken) gaat leiding geven aan de ministeriële commissie die voorstellen zal doen om de invloed van kiezer op de politieke besluitvorming te vergroten. Zelf zal Dijkstal een studie naar de invoering van het correctief referendum voorbereiden. Het regeerakkoord van het kabinet-Kok voorzag in de instelling van de commissie en de studie naar het referendum. In de ministeriële commissie zitten zes bewindslieden, twee van elke partij. Binnen een jaar zal de commissie voorstellen doen aan de ministerraad over de vraag hoe wijzigingen kunnen worden aangebracht in het kiesstelsel, die een rechtstreekse relatie tussen kiezer en gekozene mogelijk maken. Kok wees er gisteren op dat daarbij het stelsel van evenredige vertegenwoordiging blijft gehandhaafd. Kok zei meer te denken in de richting van “varianten op het Duitse kiesmodel”. Een van de mogelijkheden is dat een kiezer twee stemmen uitbrengt: één op een politieke partij en één op een kandidaat uit eigen district.