Cultuurloos

Wil Munster: Cultuurtoerisme

176 blz., Garant Leuven/Apeldoorn 1994, ƒ 36.-

Wij allen zijn potentiële cultuurtoeristen aan wie een hoop geld te verdienen is. Dat is zo ongeveer het enige dat mij na lezing van Cultuurtoerisme van Wil Munster is bijgebleven. Als dit geschrift kenmerkend is voor het niveau waarop in Nederland over de relatie tussen cultuur en toerisme wordt nagedacht, moet het ergste worden gevreesd.

Cultuurtoerisme maakt een ongekende groei door en daarom, aldus de auteur, is er behoefte aan grondige studie waarin alle aspecten ervan worden belicht. Zo'n studie bestond niet totdat Cultuurtoerisme op de markt kwam waardoor een lacune wordt opgevuld. “Het geeft een universeel toepasbare typologie van de cultuurtoeristische attractie-elementen, een marktgerichte analyse van de cultuurtoerist en van cultuur als toeristisch produkt, een kritische afweging van de voor- en nadelen van cultuurtoerisme, en een overzicht van de oplossingen die zin aangedragen om de snelle groei van het cultuurtoerisme in goede banen te leiden.”

Dan volgen 158 pagina's met gemeenplaatsen en platitudes. Onder het hoofdje 'positieve gevolgen van cultuurtoerisme' staat: “Door een nieuwe, toeristische functie te geven aan het bouwkundig erfgoed worden inkomsten verworven uit entreeheffing, horeca-activiteiten en soevenier-verkoop.” Maar het kan nog baanbrekender: “Deze bron van inkomsten is des te meer welkom wanneer monumentenzorg met overheidsbezuinigingen te kampen heeft.” Een ontdekking: als de overheid minder geld beschikbaar stelt moet het particuliere initiatief worden vergroot.

Of: “Bij religieuze evenementen kunnen er conflicten ontstaan tussen pelgrims en toeristen. Deze problemen kunnen vermeden worden door de bedevaarten te houden op momenten dat er weinig toerisme is.” Het boek heeft ten doel toeristische managers, overheden en beleidmakers op het terrein van de cultuur behulpzaam te zijn. Nu kunnen zij wel enige steun gebruiken bij hun plannen voor het cultuurhistorisch toerisme, maar het is niet te hopen dat zij die steun in dit boek zoeken.

    • Joost Vermeulen