Sorgdrager achter spreekverbod voor korpschef Nordholt

DEN HAAG, 2 SEPT. Minister Sorgdrager (justitie) en korpschef Brand van Den Haag steunen het spreekverbod dat de Amsterdamse procureur-generaal Van Randwijck heeft opgelegd aan de Amsterdamse hoofdcommissaris van politie Nordholt.

De voorzitter van het beraad van korpsbeheerders, burgemeester D'Hondt van Nijmegen, vindt dat Nordholt zich moet neerleggen bij het gezag van burgemeester Patijn of anders moet opstappen. “De maat is vol”, aldus D'Hondt.

Volgens een woordvoerder van Sorgdrager staat de minister “volledig achter de brief” die Van Randwijck deze week aan zijn hoofdofficier van justitie Vrakking heeft gestuurd. Daarin wordt Vrakking opdracht gegeven Nordholt voor 7 september te laten weten dat de politiechef zich niet meer publiekelijk over justitiële zaken uitlaat. Sorgdrager steunt die eis mede omdat de uitlatingen van Nordholt over mogelijk omstreden werkmethoden van justitie “strafrechtelijke onderzoeken kunnen schaden”.

Korpschef Brand, voorzitter van de Raad van Hoofdcommissarissen, vindt de ingreep van Van Randwijck eveneens terecht. “Ik begrijp heel goed dat de procureur-generaal bezwaar maakt tegen aanhoudende uitspraken van Nordholt met kritiek op de gehanteerde werkmethoden. (-) Op die manier schieten wij vanuit het apparaat de verdediging te hulp in plaats van het OM. Dat kan nooit de bedoeling van openbare uitspraken van politiechefs zijn.”

Volgens D'Hondt zijn er december vorig jaar afspraken gemaakt tussen de hoofdcommissarissen, hoofdofficieren en korpsbeheerders over de wijze waarop korpschefs zich publiekelijk mogen uitlaten. Nordholt heeft deze afspraken diverse malen geschonden. D'Hondt zegt dat Nordholt daarmee niet alleen het eigen gezag maar ook dat van Patijn aantast. “Dit duurt nu al een half jaar, er moet een keer een eind aankomen. We zijn zeer coulant in het openbaar bestuur, maar het houdt een keer op. Je kan niet blijven zeggen: zand erover.”

Een woordvoerder van Nordholt zegt dat de hoofdcommissaris geen commentaar geeft, omdat hij alleen nog maar via de krant kennis heeft kunnen nemen van de brief van Van Randwijck. Een gesprek met Vrakking, die vandaag terugkeert van vakantie, moet nog volgen.

De Amsterdamse gemeenteraad heeft gemengde gevoelens over het spreekverbod dat Nordholt krijgt opgelegd. “Een spreekverbod is een een brug te ver”, aldus VVD-fractievoorzitter Houterman. Een ambtenaar mag zich, in zijn vrije tijd en met het uniform uit, vrijelijk uitspreken over allerlei zaken. Nordholt zou er volgens hem wel goed aan doen zich voortaan te onthouden van commentaar op het justitiële beleid.

Pag.3: Amsterdam: raad steunt korpschef

D66'er B. Robbers vindt het verstandig van burgemeester Patijn dat hij “piketpaaltjes” heeft neergezet, zodat alle betrokkenen kunnen zien hoever hij kan gaan.

Robbers noemt de suggestie van Nordholt dat andere getuigen voor de commissie-Wierenga (die de IRT-affaire onderzocht) hebben gelogen 'betreurenswaardig'. “Het wordt steeds sneuer voor Nordholt”, zegt hij. “Hij wordt zo langzamerhand een beetje meewarig bekeken.” A. Schutte van GroenLinks vindt het vreemd dat 'dit machtsconflict' op deze manier wordt beslecht. Andere topambtenaren hebben volgens haar evengoed in het openbaar kritiek geuit op politieke zaken. Ze noemt oud-directeur Zalm van het Centraal Planbureau (nu minister van financiën). “Die is nooit zo berispt.” Schutte heeft het gevoel dat de IRT-affaire zo snel mogelijk moet worden begraven.

Geen van de leden van de raadscommissie voor Algemene bestuurlijke en juridische zaken is officieel op de hoogte gesteld van maatregelen naar aanleiding van Nordholts uitlatingen in Telegraaf en Het Parool van zaterdag. De commissie verwacht bij haar eerste vergadering, half september, te worden ingelicht door de burgemeester.

Dat Nordholt moet blijven als hoofdcommissaris, staat voor allen buiten kijf. “Ik zou hem voorlopig nog niet willen missen”, aldus Houterman. Hij twijfelt er niet aan dat Nordholt zich van nu af aan de 'bindende werkafspraken' zal houden.