Maastricht: succes met aanpak van junks

MAASTRICHT, 2 SEPT. De maatregelen die de gemeente Maastricht de afgelopen tijd heeft genomen om het drugstoerisme te beperken, hebben de overlast drastisch verminderd. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren naar de effecten van het opjaagbeleid dat sinds 15 juli wordt gehanteerd.

Vooral in het stadsdeel Wyck, waar tussen het station en het inmiddels gesloten junkenparkje veel handel werd bedreven, is de rust weergekeerd. Daar staat tegenover dat de handel zich ten dele heeft verplaatst naar de andere Maasoever en naar de buitenwijken, waar het huisdealen weer is opgebloeid. Over het geheel genomen is echter sprake van een duidelijke afname van de problemen, meldde burgemeester mr. Ph. Houben gisteren bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. Hij schat dat het aantal drugstoeristen dat in Maastricht komt inkopen is teruggelopen van ruim duizend tot honderd per dag. Ook worden er bij de noodopvang van het CAD dagelijks nog maar 350 spuiten omgeruild tegen duizend begin juli. Met name de Belgische kopers maken zich snel uit de voeten zodra zij hebben ingekocht. Bovendien kleden zij zich netjes aan en komen zij vaker s avonds om het risico te vermijden dat zij door de Maastrichtse politie de stad uit worden gezet. Het openbare-ordebevel op grond waarvan de politie niet-Maastrichtenaren de stad uit kan zetten als er een redelijk vermoeden bestaat dat zij naar de stad komen om drugs te kopen, loopt op 6 september af.

De onderzoekers hebben ook bekeken in hoeverre de maatregelen gevolgen hebben gehad op veel voorkomende vormen van criminaliteit. Zij komen tot de conclusie dat de straatcriminaliteit inderdaad is afgenomen, maar zij schrijven dat vooral toe aan de opvallende aanwezigheid van politiemensen op straat.

Volgens onderzoeker B. Bieleman van het bureau Intraval heeft de gemeente zich bij haar aanpak van het drugstoerisme te weinig gerealiseerd dat er maatregelen nodig waren voor de groep eigen verslaafden die opvang nodig heeft. De poging die de gemeente achteraf heeft ondernomen om een opvangshuis te vestigen in de wijk Sint Pieter, zijn stukgelopen op bezwaren van omwonenden, die met succes een beroep op de rechter hebben gedaan.