Late loting voor hogescholen financiële strop

ROTTERDAM, 2 SEPT. Aan hogeschool-opleidingen met een studiestop dreigt “een flink aantal” plaatsen onbezet te blijven. Dit komt door het late tijdstip waarop de Informatie Beheer Groep bekendmaakt of studenten wel of niet zijn ingeloot. Hierdoor kunnen de scholen financieel in de problemen komen.

De overheidssubsidie die hogescholen krijgen is gebaseerd op het aantal studenten dat op 1 oktober bij de instellingen staat ingeschreven. Als plaatsen onbezet blijven, heeft dit grote financiële gevolgen. “Voor een kleine opleiding als logopedie zijn vijf onbezette plaatsen al een enorme kostenpost”, aldus plaatsvervangend woordvoerder A. Jonkman van de HBO-raad, de Vereniging van hogescholen. “Als je tien studenten mist, kun je al een docent minder betalen.” Vooral populaire studierichtingen als toerisme, logopedie en fysiotherapie vrezen dat er plaatsen open zullen blijven. Volgens de woordvoerder van de raad gaat het om gemiddeld honderd open plaatsen per opleiding.

Het tijdstip van loting is zo laat omdat pas na de laatste herexamen wordt geloot. Studenten hebben dan dertig dagen de tijd zich in te schrijven. Op dit moment is nog een tweede lotingsronde aan de gang, terwijl het academisch jaar gisteren is begonnen. De hoge scholen zijn bang dat veel studenten “eieren voor hun geld” kiezen en zich al bij een andere opleiding hebben ingeschreven.

De loting is dit jaar voor het eerst in handen van de IBG (Informatie Beheer Groep) in Groningen. Sinds augustus 1993 geldt voor het hoger beroepsonderwijs de WHW (Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) en daarin is vastgesteld dat aanmelding op de hogescholen net als op universiteiten voortaan centraal moet gebeuren. Een woordvoerder van de IBG erkent dat het tijdstip van loting voor zowel scholen als studenten laat ligt. De IBG zal nu samen met de onderwijsinstellingen een lijst met aanbevelingen naar het ministerie van onderwijs sturen. Volgens de woordvoerder moeten de hogescholen en de IBG “nog een beetje aan elkaar wennen” waardoor “de informatie-uitwisseling nog niet optimaal verloopt”.

De HBO-raad heeft in een brief aan minister Ritzen geëist dat het ministerie zich aansprakelijk stelt voor de dreigende financiële tegenvaller. De raad wil dat de minister de scholen bekostigt op basis van het aantal toegewezen plaatsen en niet op het aantal studenten dat op 1 oktober staat ingeschreven. Het ministerie van onderwijs onderkent het probleem maar heeft nog niet op de brief gereageerd.