KNOV en NCOV worden MKB Ned.

DELFT, 2 SEPT. De belangenorganisaties voor het midden- en kleinbedrijf, KNOV en NCOV fuseren tot Koninklijke Vereniging MKB Nederland. Daarmee ontstaat een overkoepelende organisatie die 120.000 ondernemers vertegenwoordigt. De streefddatum voor het samengaan van de twee organisaties is 1 januari 1995.

Dit hebben het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond (KNOV) en het Nederlands Christelijk Ondernemers Verbond (NCOV) gisteren gezamenlijk bekendgemaakt. Op bijzondere algemene ledenvergaderingen van beide organisaties op 3 oktober komt de voorgenomen fusie aan de orde. Geen van beide organisaties verwacht daar problemen. De daadwerkelijke samenvoeging van personeel en besturen zal dan met ingang van volgend jaar plaats kunnen hebben.

Het hoofdkantoor zal gevestigd worden te Delft, waar nu het KNOV kantoor houdt. Voorzitter wordt KNOV-voorman J. Kamminga. Deze zal vanaf 1 januari tevens voorzitter zijn van de overkoepelende organisatie van middelgrote en kleine Europese bedrijven, de Union Europeenne de l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises (UEAPME), die 3,5 miljoen Europese bedrijven met in totaal 13 miljoen werknemers vertegenwoordigt.

Voorstellen voor het samengaan zijn uitgewerkt in een rapport van extern adviesbureau Berenschot. Dit rapport werd in augustus afgerond, waarna de fusiebeweging in een stroomversnelling kwam.

Berenschot stelt voor het hoofdbestuur te laten bestaan uit 16 tot 20 vertegenwoordigers van aangesloten branche-organisaties. De eerste periode van drie of vier jaar zal het KNOV de voorzitter en het NCOV de vice-voorzitter leveren. Verder wordt voorgesteld een Adviesraad te installeren, bestaande uit niet aan de organisatie gebonden personen uit de wereld van de wetenschap, het bankwezen, politieke, sociaal-maatschappelijke en bestuurlijke organisaties.

KNOV en NCOV stelden nauwe samenwerking de afgelopen jaren verschillende keren aan de orde. Twee jaar geleden ketste een fusie af op de gehechtheid van de NCOV-achterban aan zijn christelijke identiteit. Hernieuwde pogingen vielen driekwart jaar geleden in vruchtbaarder aarde.

De fusie van NCOV en KNOV is een onderdeel van de concentratiebeweging aan werkgeverszijde. Eerder kondigden het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) intensieve samenwerking binnen de Vereniging VNO-NCW aan en gingen drie centrale landbouworgisaties een federatie aan.