Kabinet houdt vast aan ingreep AOW, nog wel onderzoek

DEN HAAG, 2 SEPT. Het kabinet-Kok houdt vast aan de voorgenomen ingreep in de AOW, maar zal de inkomensgevolgen daarvan eerst goed onderzoeken en aan de Tweede Kamer voorleggen.

Dat liet premier Kok gisteren weten in het debat over de regeringsverklaring. Bij dat onderzoek zal het kabinet ook de voorgenomen fiscale maatregelen betrekken die de koopkracht van in het bijzonder de middeninkomens ondersteunen. Kok doelde op de verlenging van de tweede schijf in de inkomstenbelasting, waardoor belastingbetalers pas bij een hoger inkomen dan nu onder het hoogste tarief vallen.

De voorgenomen ingreep in de AOW, waarbij gepensioneerden die een partner onder de 65 en een aanvullend pensioen hebben, hun toeslag op hun AOW-uitkering kunnen verliezen, kwam de afgelopen dagen onder vuur te liggen. VVD-leider Bolkestein had er bovendien op gewezen dat 65-plussers wellicht zullen proberen hun toeslag te behouden door de uitbetaling van hun aanvullend pensioen uit te stellen tot hun partner ook 65 is. Kok erkende dat het kabinet deze mogelijkheid niet goed onder ogen had gezien en dat daarmee mogelijk een financieel gat wordt geslagen. De wijziging van de AOW, die in 1996 moet ingaan, zou een bezuiniging 450 miljoen gulden moeten opleveren. Bolkestein gaf aan dat als de VVD zich hiertegen blijft verzetten, de fractie zich verplicht voelt met een even grote bezuiniging te komen.

De Tweede Kamer verwierp gisteravond alle moties die het CDA gisteren indiende. Het CDA wilde onder meer dat de Kamer zich tegen verdere bezuinigingen op defensie en ontwikkelingssamenwerking zou uitspreken en de korting op de kinderbijslag zou beperken. Volgens Kok, en met hem de coalitiepartners PvdA, VVD en D66 waren de CDA-moties voorbarig. Bovendien had Heerma verzuimd, aldus Kok, financiële dekking voor zijn voorstellen aan te geven.

De regeringsfracties van VVD en D66 zeiden gisteren dat het kabinet meer geld moet uittrekken voor cultuur, te beginnen met 15 miljoen gulden in 1995.