Justitie rekent op daling aantal 'statushouders'

DEN HAAG, 2 SEPT. Het ministerie van justitie verwacht dit jaar een scherpe daling van het aantal toegelaten asielzoekers dat in de gemeenten moet worden gehuisvest.

Aan het begin van dit jaar was vastgesteld dat de gemeenten vanaf de maand mei tot het einde van 1994 37.000 toegelaten asielzoekers ('statushouders') moesten huisvesten. Nu wordt voorlopig uitgegaan van 20.000 statushouders, voor het jaar 1995 houdt Justitie rekening met 19.000 nieuwe statushouders.

De verkleining van het aantal toegelaten asielzoekers in de prognose van het departement is het gevolg van een verscherpt beleid. Door het instellen van aanmeldcentra aan de grenzen en de controle door de marechaussee direct achter de grenzen met België en Duitsland verwacht Justitie minder asielaanvragen. Ook gaat het ministerie er van uit dat andere Europese landen de komende tijd eerder bereid zullen zijn om uitgezette asielzoekers terug te nemen. Aan het einde van deze maand overleggen ambtenaren van justitie met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de provincies over de nieuwe situatie.

De Vereniging Vluchtelingenwerk is verbaasd over de prognose van Justitie. De organisatie wijst, net als de Centrale Opvang Asielzoekers (COA), op de grote aantallen asielzoekers die zich de afgelopen dagen in Nederland hebben gemeld. Zo kwamen er volgens Vluchtelingenwerk maandag in Nederland vijfhonderd personen met een asielaanvraag binnen. In de maanden juni en juli lag het gemiddelde op ongeveer 125 asielaanvragen per dag.

Verder verloopt de doorstroming van mensen met een verblijfsvergunning naar woningen in de diverse gemeenten niet soepel, aldus Vluchtelingenwerk. Volgens de organisatie zijn op dit moment tweeduizend mensen met een verblijfsstatus in asielzoekerscentra ondergebracht.

Vluchtelingenwerk zegt ook dat voor ruim vierhonderd asielzoekers geen plaats is in de reguliere opvangcentra. De organisatie brengt zelf een deel van hen onder in hotels en pensions. In een brief aan staatssecretaris Schmitz (justitie) heeft Vluchtelingenwerk gisteren gevraagd de kosten van deze opvang terug te betalen. Om hoeveel geld het gaat, is nog niet duidelijk. Het departement beraadt zich nog op een antwoord. Sinds het nieuwe kabinet is aangetreden, heeft het ministerie van justitie de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers overgenomen van het ministerie van WVC.