Innen van lichte boetes via directe afschrijving

DEN HAAG, 2 SEPT. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) zal dit najaar vaker gebruik maken van de mogelijkheid beslag te leggen op bank- of girotegoeden. Het betreft boetes die zijn opgelegd wegens lichte verkeersovertredingen.

Het innen van de boetes, of verhogingen van niet-betaalde boetes, gebeurt rechtstreeks door afschrijving van het bedrag, zonder tussenkomst van de deurwaarder. Het CJIB verwacht op deze manier ongeveer duizend boetes per maand te innen.

Op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (de zogenoemde Wet Mulder) worden lichte verkeersovertredingen met administratieve sancties afgedaan. Vorig jaar werden 2,4 miljoen boetes wegens verkeersovertredingen opgelegd. Bijna een kwart miljoen zaken werd in handen gegeven van een deurwaarder omdat de betrokkene weigerde te betalen. Het incassobureau probeerde tweehonderd keer per maand beslag op de rekening van de overtreder te leggen.

De opgelegde sancties worden geïncasseerd door het CJIB in Leeuwarden. De overtreder krijgt een beschikking met een acceptgiro waarmee de boete kan worden betaald. Wie het met de sanctie niet eens is kan in beroep gaan bij de officier van justitie. De beslissing van de officier van justitie kan bij de kantonrechter worden aangevochten. Voorwaarde voor het in behandeling nemen door de kantonrechter is dat de boete is betaald. Als de kantonrechter de betrokkene in het gelijk stelt wordt het geld teruggestort.

Als de beboete persoon niet betaalt legt justitie tweemaal een wettelijke verhoging op. Als ook op tweede aanmaning geen betaling volgt wordt een dwangbevel uitgevaardigd. Daarmee kan een deurwaarder beslag leggen op de goederen van de betrokkene.

Met een zogenoemde kennisgeving van verhaal kan het Justitieel Incassobureau zonder tussenkomst van een deurwaarder beslag leggen op bank- of girotegoeden. De geldinstelling is dan volgens de wet verplicht het aangegeven bedrag van de rekening af te schrijven. De persoon aan wie de boete is opgelegd wordt door het CJIB op de hoogte gesteld over de afschrijving bij bank of giro.