Foto

Foto: PIJNACKER - Zo'n zeventig inwoners van Pijnacker zetten gisteren een bordje TE KOOP in hun tuin. Het symbolisch te koop aanbieden van hun woning maakt deel uit van hun protest tegen het tracé van de hogesnelheidslijn. Ze willen daarmee bereiken dat morgen op een manifestatie zoveel mogelijk inwoners van Pijnacker een bezwaarschrift indienen tegen het kabinetsvoorstel. Het tracé langs Pijnacker is niet de eerste voorkeur van het kabinet, maar uitgesloten wordt het niet. Wim Daemen, een van de actievoerders, vreest dat het kabinet zou kunnen terugvallen op dit tracé, omdat dit goedkoper is dan het tracé dat nu de voorkeur heeft. De termijn voor het indienen van bezwaarschriften loopt tot en met 19 september. (Foto Peter Hilz)