Dodelijk

Een bericht van Reuter: “Woorden kunnen wel degelijk doden, concludeert de Engelse hematoloog Colin Hewlett in het medische tijdschrift The Lancet. Zijn artikel is een bijdrage aan een professioneel debat over de vraag hoeveel informatie patiënten gegeven moet worden over hun eigen toestand. Hij beschrijft hij het geval van een man die stierf enkele weken nadat hij het woord 'leukemie' op zijn status had zien staan. De man, halverwege de vijftig, leed aan een milde vorm van chronische lymfatische leukemie. Lijders aan deze ziekte hebben nauwelijks of geen klachten en kunnen vele jaren met de ziekte leven, al kan die niet genezen worden. Hewlett vertelt dat de patiënt de eerste twee jaar nadat de diagnose gesteld was in goede conditie verkeerde, mede dankzij geregelde doses medicijnen.

Op een dag echter keek de man tijdens een bezoek aan zijn huisarts mee over diens schouder en zag het woord 'leukemie' in zijn dossier. Hij concludeerde dat hij aan een ernstige vorm van kanker leed. Niet lang daarna kwam hij, wat onkarakteristiek voor hem was, niet opdagen voor een afspraak op de polikliniek. Een tijdje later meldde hij zich in verwaarloosde staat in het ziekenhuis. Drie weken later was hij dood.

'Er werd geen oorzaak voor zijn snelle aftakeling gevonden, noch toen hij nog leefde, noch bij de lijkschouwing,' schrijft Hewlett. 'Als de diagnose meteen duidelijk en volledig aan deze patiënt was uitgelegd zou deze ongelukkige gang van zaken wellicht voorkomen hebben kunnen worden.' '' (Einde bericht)

Misschien wel. Maar in het algemeen pleit dit verhaal weer niet voor totale voorlichting over de gezondheidstoestand. Stel dat de man wel een ernstige ziekte had gehad, waarmee hij toch nog wel twee jaar in redelijke conditie had kunnen leven, dan zouden hem door openhartigheid ook die twee jaar afgenomen zijn. Hij had immers maar een half woord nodig om te sterven. Er zullen altijd patiënten zijn die uit het schrapen van een keel, het verschuiven van een papier of het neerleggen van een telefoon de conclusie trekken dat men hen niet volledig over de toestand heeft ingelicht en wel omdat deze hopeloos is. Waar zij niet tegen kunnen is het woord 'hopeloos'. En daar kan geen duidelijke en volledige uitleg iets aan doen.

    • Marjoleine de Vos