Daf Trucks kruipt uit dal, winst stijgt fors

ROTTERDAM, 2 AUG. De Nederlandse vrachtwagenfabrikant Daf, die vorig jaar van de volledige ondergang werd gered, heeft in het eerste halfjaar van 1994 een winst geboekt van 39,2 miljoen gulden. In de eerste helft van 1993 toen Daf in afgeslankte vorm werd voortgezet, was de winst slechts 1,8 miljoen gulden.

Voor het tweede halfjaar verwacht Daf een hoger resultaat dan in het eerste. “Deze resultaten illustreren het groeiende vertrouwen in de onderneming”, zei president-directeur C. Baan gisteren bij de bekendmaking van de cijfers. De eerste zes maanden verdrievoudigde de omzet bijna van 367 tot 924,2 miljoen gulden. Het aantal verkochte vrachtwagens, 7.282, kwam in deze periode in de buurt van de 9.432 stuks die in heel 1993 werden verkocht.

Begin vorig jaar ging Daf, toen nog aan de beurs genoteerd, failliet door onder meer grote verliezen bij dochteronderneming Leyland in Groot-Brittannië en bij de financieringsmaatschappij Daf Finance. De onderneming werd na het afstoten van werknemers, Leyland, Daf Finance en de beursnotering op 2 maart voortgezet in een nieuw omhulsel met de naam Daf. De gisteren gepubliceerde cijfers zijn vertekend, doordat het boekjaar in 1993 twee maanden minder telde dan in 1994.

Het marktaandeel van Daf op de vrachtwagenmarkt in West-Europa is licht toegenomen: van 6,7 tot 6,8 procent in de categorie vanaf 6 ton en van 6,6 tot 7,3 procent in de zware klasse boven de 15 ton. Vooral in Nederland en Groot-Brittannië stegen de verkopen, terwijl ook in Frankrijk, Spanje, Scandinavië en Oostenrijk een toename zichtbaar was. In Duitsland en vooral Italië daalde de afzet. Daf verwacht dat het aandeel op de Westeuropese markt de komende tijd in omvang toeneemt.