CLBN: actie om winst te vergroten

ROTTERDAM, 2 SEPT. Crédit Lyonnais Bank Nederland (CLBN), die voor bijna 95 procent in handen is van de Franse staatsbank Crédit Lyonnais, gaat nieuwe maatregelen nemen om de winstgevendheid te verbeteren. Dat heeft de bank, die in Nederland ongeveer 80 kantoren en ruim 2800 medewerkers heeft, gisteravond bekend gemaakt bij de publicatie van de halfjaarcijfers.

De bank slaagt er niet om de verhouding tussen de baten en de lasten naar het gewenste hogere niveau te brengen. Crédit Lyonnais Nederland wil in het kader van een twee jaar geleden aangekondigde drastische reorganisatie van haar activiteiten eind 1996 op een baten/lasten verhouding zitten van 1,6. Nu is dat 1,32. In het vergelijkbare eerste halfjaar van 1993 bedroeg deze verhouding, die de financiële expansieruimte en de efficiency van een bank aangeeft, nog 1,3.

Welke maatregelen de bank gaat nemen kan een woordvoerder nog niet zeggen. “Daarover loopt nog een interne discussie, waar wij eind van het jaar uit moeten zijn.” Bij de discussie is ook de Franse grootaandeelhouder betrokken. “In het overleg met Crédit Lyonnais in Parijs wordt ook de plaats van Crédit Lyonnais Nederland in het concernbeleid meegenomen”. De Franse moeder kreeg vorig jaar een vermogensinjectie van de Franse overheid en zal, na een reorganisatie die de winstgevendheid moet herstellen, over twee tot drie jaar geprivatiseerd worden.

In het eerste halfjaar boekte Crédit Lyonnais Nederland een nettowinst van 23,4 miljoen. Dat is meer dan het dubbele van de 9,8 miljoen die in de eerste zes maanden van 1993 werd verdiend.

Crédit Lyonnais Nederland behaalde een rendement op het zichtbaar vermogen van 4,6 procent. In het vergelijkbare eerste halfjaar van 1993 was dat 2,1 procent. De doelstelling voor 1996 is 12 procent.

De bank handhaaft de verwachting dat de winst over het hele jaar “aanzienlijk” zal groeien. Dat vertalen financiële analisten in een groei van 30 tot 45 procent. In 1993 was de netto winst 40 miljoen gulden. De baten van de bank bleven stabiel op ruim 320 miljoen gulden. Het saldo van rentebaten en -lasten lag 3 procent lager op 214 miljoen gulden, terwijl het provisieresultaat dankzij het prettige beursklimaat 10 procent beter was op 80 miljoen gulden. Er werd 10 miljoen gulden minder toegevoegd aan de voorziening voor probleemkredieten. Deze reservering bedraagt nu 55 miljoen gulden.

Het aantal medewerkers, gemeten in voltijdbanen, is gedaald tot 2808 per 30 juni. Eind 1993 waren dat er 2877.