Campagne moet imago verpleegsters veranderen

DEN HAAG, 2 SEPT. Het imago van verpleegsters is hard aan verandering toe. Er bestaan in Nederland nog steeds clichés en vooroordelen over het beroep van verpleegster.

Een landelijke campagne van de negentien hogere beroepsopleidingen verpleegkunde moet het imago van de verpleegsters en hun opleiding veranderen. In de maanden september en oktober worden advertenties geplaatst in studiekeuzebladen en jongerenbladen. In alle steden worden billboards geplaatst. En er worden folders en posters verspreid onder ruim zevenhonderd middelbare scholen.

Het beroep van verpleegkundige is in de loop der jaren moeilijker geworden, zo benadrukt de campagne. Ook is de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige groter geworden. H.J.M. Smeets, hoofd van de studierichting verpleegkunde van de Hogeschool Eindhoven: “In de beeldvorming komen verpleegsters er maar bekaaid vanaf. In televisieseries lijkt liefde en verliefdheid voor verpleegsters een grotere rol te spelen dan deskundigheid en hardheid van het beroep.”

Doel van de campagne is behalve het imago te corrigeren ook om meer potentiële studenten bewust voor een carrière in de gezondheidszorg te laten kiezen. Nog steeds beschouwen te veel studenten de opleiding als een tussenstation tussen school en gezin. Ook haken volgens de HBO-instellingen later in hun werk te veel vrouwen af. “Veel mensen beginnen in dit beroep en weinigen eindigen erin”, aldus Smeets.

Volgens de opleidingen komen nog steeds te veel scholieren met een verkeerdeverwachting op de opleiding verpleegkunde terecht. E. Houtkoop, hoofd van de studierichting verpleegkunde aan de Haagse Hogeschool: “Veel studenten komen hier met de hoop op een praktische opleiding. Dat valt tegen. Ze vragen al snel wanneer ze aan de slag kunnen en wanneer dat niet gebeurt, verdwijnen ze naar de opleidingen van ziekenhuizen. En daar is nu juist weinig plaats. In het ziekenhuis weegt het praktische gedeelte zwaarder. Wij leiden op tot theoretisch geschoolde verpleegkundigen die gewend zijn om te reflecteren op hun eigen handelen en dat van anderen.”