Belegger Robeco stopt met Ro-totaal

ROTTERDAM, 2 SEPT. De Rotterdamse beleggingsgroep Robeco stopt met het Ro-totaalfonds. Dit heeft een woordvoerder van Robeco vanmorgen bevestigd.

De belangstelling voor het fonds was de laatste jaren teruggelopen. Van een vermogen van 1,5 miljard gulden na de oprichting in 1986 liep het vermogen terug tot 600 miljoen gulden.

In de statuten van Ro-totaal is vastgelegd dat het fonds voor een kwart belegt in de aandelenfondsen Robeco en Rolinco, een kwart in de rentefondsen Rorento en Divirente, een kwart in het vastgoedfonds Rodamco en een kwart in Roparco. Volgens Robeco is deze verdeling te star gebleken.

Andere gemengde beleggingsfondsen hebben meer vrijheid om de weging te veranderen, en zo in te spelen op stijgende markten. Ro-totaal leed daarentegen zowel onder de daling van Robeco tijdens de beurskrach van 1987 als onder de daling van het vastgoedfonds Rodamco dat in 1990 zware klappen opliep op de internationale markt voor commercieel onroerend goed.

Een statutaire wijziging van Ro-totaal, om de rigide beleggingsstructuur op te heffen, was geen oplossing, omdat het fonds dan zou overlappen met andere gemengde fondsen die Robeco intussen heeft opgericht.

Bovendien signaleert Robeco de trend dat beleggers zelf meer willen beslissen over de richting en weging van hun investeringen. “Mensen willen niet alleen zelf beslissen, maar ook optimaal gebruik maken van de vrijstelling voor rente- en dividendinkomsten.” Zo signaleert de beleggingsgroep een groeiende belangstelling voor haar regiofondsen.

De 45.000 aandeelhouders van Ro-totaal worden eind volgende maand schriftelijk op de hoogte gesteld van de opheffing van het fonds. Grote beleggers worden apart benaderd. Als een reactie uitblijft, worden bedragen onder de duizend gulden overgeboekt naar het geldfonds Roparco, grotere bedragen naar het Obligatiemixfund.