Baggeraar Boskalis voert halfjaar-winst 20 procent op

ROTTERDAM, 2 SEPT. Het baggerconcern Koninklijke Boskalis Westminster heeft zijn winst in het eerste halfjaar met 20 procent vergroot tot 42,6 miljoen gulden. Vooral in het Verre Oosten heeft Boskalis - de grootste baggeraar ter wereld - veel werk verricht.

Voor het tweede halfjaar zijn de vooruitzichten volgens Boskalis eveneens goed. De beleggers op de Amsterdamse effectenbeurs reageerden vanmorgen lauw op de cijfers, die voor de opening van de beurs werden gepubliceerd. De koers van het aandeel Boskalis steeg met een dubbeltje tot 42 gulden, ruim onder het jaarrecord van 52 gulden. De afgelopen maanden hebben beleggingsanalisten de gemelde winststijging al voorspeld, zodat van een verrassing geen sprake was.

De inkomsten uit de baggerwerkzaamheden zijn in vergelijking met de eerste helft van 1993 fors toegenomen. De omzet aan verricht werk steeg 9 procent tot 631 miljoen gulden, terwijl de omzet aan opgeleverd werk 20 procent toenam tot 588 miljoen gulden. De grootste groei boekte Boskalis in het Verre Oosten, vooral in Hongkong, Singapore en Maleisië. De markt in Zuid-0ost-Azië groeit sterk door de economische opmars van veel landen daar en de forse investeringen die zij doen in infrastructurele projecten zoals vliegvelden en dammen. Zo wist Boskalis voor het eerst twee werken binnen te halen in Zuid-Korea.

De 'baggerorder van de eeuw' bij voor het vliegveld Chek Lap Kok bij Hongkong wordt weliswaar uitgevoerd door concurrent Ballast Nedam, maar Boskalis is er wel bij betrokken. Bovendien heeft de mega-order zoveel baggercapaciteit opgeslokt dat er elders in de Aziatische groeimarkt minder baggerschepen beschikbaar zijn. Daardoor hebben de baggeraars hun prijzen iets kunnen verhogen, met als gevolg een licht verbeterde marge. Bedroeg de netto winst in de eerste helft van 1993 ongeveer 6,1 procent van de omzet verricht werk, het halfjaar van 1994 is dit opgelopen tot 6,75 procent. “We zijn tevreden over de ontwikkeling van de marge”, zei een woordvoerder vanmorgen.

Het verhogen van de marges is volgens Boskalis bitter noodzakelijk om in de toekomst de vernieuwing van de baggervloot te kunnen bekostigen. Het eerste halfjaar bedroegen de investeringen 71,8 miljoen gulden, ruim twee keer zo hoog als het het jaar ervoor (32,9 miljoen). De investeringen konden moeiteloos worden bekostigd uit de kasstroom (winst plus afschrijvingen), die op 95,3 miljoen gulden lag tegen 76,6 miljoen gulden het jaar ervoor. De verhouding kasstroom/investering lag daarmee op 1,25. Als ideaal geldt de verhouding 1,5.

De belastingen namen toe van 1,8 tot 3,5 miljoen gulden, vooral door de toenemende fiscale heffingen in het buitenland. De belastingdruk in Nederland is nihil door de fiscaal compensabele verliezen uit het verleden. De rentelasten die vorig jaar nog 2,6 miljoen gulden bedroegen, zijn omgeslagen in rentebaten van 1,6 miljoen gulden als gevolg van de toegenomen liquiditeiten.