Adelmund vrijwel zeker in bestuur PvdA-fractie

DEN HAAG, 2 SEPT. K. Adelmund, oud-vicevoorzitter van de FNV, wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe vice-voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. De fractie die eerder deze week J. Wallage tot haar voorzitter koos, zal pas volgende week officieel een nieuw fractiebestuur kiezen.

Met de verkiezing van Adelmund, die gisteren tijdens het debat over de regeringsverklaring al naast Wallage had plaatsgenomen, wordt de vakbondsvleugel in de PvdA-fractie versterkt. Adelmund en ook oud-FNV-voorman R. Vreeman staan zeer gereserveerd tegenover de hervorming van de sociale zekerheid die het kabinet-Kok wil doorvoeren, zoals de privatisering van de uitvoering van de WAO en Ziektewet.

Ook de VVD heeft deze week haar nieuwe fractiebestuur gekozen. B. Korthals volgt H. Dijkstal op als vice-fractievoorzitter. Dijkstal is nu vice-premier en minister van binnenlandse zaken. Fractiesecretaris wordt buitenlandwoordvoerder F. Weisglas en penningmeester wordt B. van Erp. Daarnaast zijn H. van Hooff en nieuwkomer M. de Vries in het VVD-fractiebestuur gekozen.

De D66-fractie koos vorige week al haar nieuwe bestuur. G.J. Wolffensperger werd gekozen tot opvolger van H. van Mierlo als voorzitter. Sociale-zekerheidspecialist L. Groenman zal de functie van vice-voorzitter bekleden. Secretaris wordt nieuwkomer en voormalig ambtenaar bij Binnenlandse Zaken Th. de Graaf, penningmeester B. Bakker, eveneens nieuwkomer en afkomstig van de Sociaal-Economische raad. Overige leden zijn O. Scheltema en F. Giskes.

Het CDA moet zijn nieuwe fractiebestuur nog kiezen. Kandidaten voor het vice-fractievoorzitterschap zijn ondermeer J. de Hoop Scheffer, eerder kandidaat voor het fractievoorzitterschap en de oud-Kamerleden E. Hirsch Ballin en Y. van Rooy. Fractievoorzitter is E. Heerma.