Winst Macintosh uit belastingbate

Het Limburgse detailhandelsconcern Macintosh (Superconfex, Kwantum, Tonton Tapis, Bartesl, GP Décors, Klerkx, Halfords) heeft dit jaar meevallers door lagere belastingafdrachten. De winst uit gewone bedrijfsuitoefening ging in de eerste zes maanden met 1,3 miljoen gulden omhoog tot 9,8 miljoen gulden, vooral dank zij een 2,7 miljoen gulden lagere belastingsom. Voor 1994 als geheel verwacht Macintosh nog een buitengewone belastingbate van 8 miljoen gulden.

Het bedrijfsresultaat viel echter met 31 procent terug tot 9,2 miljoen gulden als gevolg van een flinke stijging van de verkoopkosten en een minder goede ontwikkeling bij de kledingartikelen (bijvoorbeeld Superconfex). De omzet steeg weliswaar in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar met 6,5 procent tot 459 miljoen gulden, maar daarvan komt 5,4 procent voor rekening van de vorig jaar overgenomen winkelketens Bartels en GP Décors.

De winst van Macintosh kwam in de eerste helft van 1994 uit op 9,8 miljoen tegen 30,1 miljoen een jaar eerder. De winstdaling is terug te voeren op het ontbreken van een buitengewone bate van het kaliber van 1993 toen een bate van 21,6 de winst opvijzelde tot 30,1 miljoen.