Winst Bouwfonds met ruim 50 pct omhoog

ROTTERDAM, 1 SEPT. Het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten heeft in de eerste helft van dit jaar een netto winststijging geboekt van 52,5 procent.

Het resultaat na belastingen kwam uit op 53,4 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat steeg met 76,9 procent tot 67,4 miljoen gulden. De onderneming heeft de bank MeesPierson opdracht gegeven onderzoek te doen naar een verbetering van de verhandelbaarheid van de aandelen. Dit onderzoek vindt plaats op verzoek van enkele gemeenten, die aandeelhouder zijn in de onderneming. Tot nu toe kunnen gemeenten hun aandelen alleen onderling verkopen. Een uiteindelijke beursgang wordt niet uitgesloten.Een definitief voorstel zal worden gedaan op de aandeelhoudersvergadering begin volgend jaar.

De resultaatsverbetering in het eerste halfjaar is vooral het gevolg van de 'ongekend hoge' hoeveelheid van 10.000 hypotheken die bij het Bouwfonds werden af- of overgesloten, en van de vastgoedactiviteiten. De eigen hypothekenportefeuille steeg daardoor per saldo met 2,2 miljard gulden, en was daarmee verantwoordelijk voor het oplopen van het balanstotaal van het Bouwfonds tot 19,3 miljard gulden. Het Bouwfonds heeft nu 15,1 miljard gulden aan hypotheken in portefeuille.

De resultaten van de vastgoed-activiteiten stegen van 0,1 miljoen gulden naar 18,8 miljoen gulden. Een verdubbeling bij de verkoop van woningen en betere resultaten bij het commerci-ele vastgoedbedrijf waren daar verantwoordelijk voor. De resultaten van Hooge Huys verzekeringen, een dochteronderneming van het Bouwfonds, stagneerden, hoewel de premie-inkomste stegen met 34 procent tot 222,8 miljoen gulden. Volgens het Bouwfonds heeft dat te maken met hogere aanloopkosten, die de verzekeraar direct ten laste van het resultaat brengt. Veel andere verzekeraars zijn inmiddels over gegaan op een systeem waarbij deze kosten over een langere periode worden uitgesmeerd. Ook de beleggingsresultaten van Hooge Huys vielen lager uit.