Wanhoop (2)

Zou de 34-jarige anonieme kunsthistorica haar mislukking niet bij haar zelf kunnen zoeken?

Ik vrees dat het bij veel, vermoedelijk te veel dingen, wel om het geld gaat. Helaas is theoretische kunsthistorische kennis geen basis voor succes in de maatschappij. Uit ondervinding weet ik dat volleerde, afgestudeerde kunsthistorici inderdaad geen briefje kunnen tikken of een fax versturen. Het ontbreekt hun aan praktische kennis in velerlei opzicht, ze staan niet met beide benen in de realiteit.

Dit is uiteraard jammer, want al hebben ze veel over kunst en historie geleerd: helaas hebben bitter weinig mensen iets aan die wetenschap. De jonge kunsthistorici hebben weliswaar veel in hun hoofd, maar dat kan een ander met gezond verstand, zonder al te veel moeite, in boeken ook wel opzoeken.

Men diene te bedenken dat iedere (kunsthistorische) baan op niveau, directeur of bescheiden museum-medewerker, ook managerkwaliteiten vereist. De praktische kant van de kunsthistorische studie was, vroeger althans, ver te zoeken. Tenslotte waag ik te betwijfelen of de jaloersheid van een Socialistische Partij de oplossing voor de problemen is.

    • Hans M. Cramer